Một số hình ảnh học sinh thi cắm hoa và gấp thiếp chúc mừng nhân ngày 8-3